ساعات کار: ‌شنبه تا پنج‌شنبه 10:00 تا 20:00شماره تماس: ‌021-26453763

مریم جان‌فدا

– مدیریت کلینیک دیدگاه نو
– روان‌شناس بالینی
– دارای مجوز فعالیت از نظام روانشناسی و مشاوره
– عضو سازمان نظام روان‌شناسی ایران
– عضو انجمن روان‌شناسی بالینی ایران
– عضو کانون روان‌شناسی و سلامت
– عضو انجمن روان‌شناسی ایران

خدماترزرو وقت ملاقات


اضطراب سلامتی


امید و خوشبینی